Mynd ati i adeiladu

Beth os …

  • Oeddech chi’n credu fod drafft oer yn rhywbeth roedd rhaid ei dderbyn, ond bod dim yn eich tŷ newydd?
  • Bod rhan o’r datblygiad tai newydd yn stryd cerddwyr, llai gallai oedolion siarad a phlant chwarae’n ddiogel?
  • Eich bod eisiau mynediad anabl a bwrdd a mainc allan wrth y drws cefn, fel bod eich cymdogion yn gallu galw heibio ar ôl y gwaith?
  • Bod clwb ceir, gardd rannu, gweithdy a drws cyfeillgar i roi cnoc os oeddech wedi rhedeg allan o siwgr?

Mae’r adran hon yn ymwneud â mynd ati i adeiladu. Nid ydym yn dweud ei bod yn hawdd sefydlu cynllun adeiladu cymunedol ond os yw hynny’n well, mae’n werth gwneud! Mae’n bryd torchi llewys.