Tir Adeiladu

Mae tir ar gyfer tai fforddiadwy a chymdeithasol yn dueddol o fynd trwy’r cynghorau, ac mae’n anodd mynd ati pan fod cwmnïau datblygu mawr eisoes yn adnabyddus. Y cam cyntaf yw sicrhau modd o gael gafael yn y tir, neu rywfaint ohono, ar gyfer prosiect mwy lleol.

Chwaraewch i’ch cryfderau … gall y pwyslais ar gwrdd ag angen lleol helpu i berswadio perchnogion tir lleol i werthu tir i’ch prosiect, yn enwedig os ydych am sefydlu Ymddiriedolaeth Dir i gadw’r tir er budd y gymuned leol am byth. Chwiliwch hefyd am “safleoedd eithriadau lleol” sy’n blotiau o dir ar ymyl y ffin ddatblygu, sydd heb gael ei ddyrannu yn y Fframwaith Ddatblygu Leol eto, ond allai fod yn addas ar gyfer cynlluniau bach.