Gwneud i bethau ddigwydd

Mae adeiladu i’r gymuned yn golygu mentro i freuddwydio a dod at eich gilydd i wneud i bethau ddigwydd.  Am gyfuno gobaith a realaeth, gweithio’n galed, bod yn glên, datblygu perthynas waith, peidio gwneud esgusodion, goresgyn anawsterau, a dysgu gan eraill.


Os ydych am drafod syniad neu ddatrys problem, gyda phwy ddylech chi gysylltu? Y bobl sydd wedi bod yna ac sy’n gwybod am beth mae nhw’n siarad, yn ein barn ni. Felly rydym wrthi’n casglu astudiaethau achos am dai ar y cyd, ymddiriedolaethau tir a phrosiectau tai cynaliadwy eraill, er mwyn rhannu’r syniadau fydd yn helpu prosiectau newydd i oroesi a ffynnu.

Moor Park