Cyllido prosiect

Mae angen cyllid sylweddol i brynu tir ac adeiladu cartrefi newydd.  Y ffordd, fel arfer, yw codi arian trwy fenthyca, gwerthu ecwiti a grantiau. Bydd angen astudiaeth dichonolrwydd i ddechrau; bydd hynny wedyn yn datblygu’n gynllun busnes. Daethom o hyd i wybodaeth ddefnyddiol am gynllunio ariannol yn http://www.communitylandtrusts.org.uk/resources/toolkits trwy rwydwaith yr Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol Genedlaethol.

Cofiwch: Mae’n rhaid cael cynllun busnes cadarn i argyhoeddi banciau a mudiadau sy’n rhoi grantiau fod eich cynllun yn werth ei ariannu.