Mae Prosiect y Tŷ Cymreig Newydd yn ymwneud ag adeiladu cartrefi diogel, cynaliadwy a fforddiadwy ar gyfer y gymuned. Rydym am fod yn gatalydd ar gyfer newid yn y diwydiant adeiladu, gan roi pobl, y gymuned a’r amgylchedd yn gyntaf.

Fforddiadwy

Credwn fod cartref fforddiadwy yn un lle gall pobl leol fforddio ei rentu neu ei brynu yn seiliedig ar gyflogau lleol; ni fydd y biliau gwresogi, trydan a dŵr yn uchel; a bydd pobl yn adeiladu gan ystyried y dyfodol.

Atebion

Gallwn ddweud am y dulliau y gall grwpiau cymunedol eu defnyddio i brynu tir. Gallwn roi SYSTEM ADEILADU GYNALIADWY, FFORDDIADWY, DI GARBON ddibynadwy yn eich dwylo, dweud wrthych am ddulliau inswleiddio effeithiol, cynnig astudiaethau achos, dangos sut i adeiladu o fewn cyllideb, a sut mae mentrau adeiladu cymunedol o fudd i’r gymuned.

Gweledigaeth

Gall unigolyn ifanc fforddio i aros yn yr ardal.  Gall teulu lleol ddod o hyd i gartref. Gall yr henoed aros yn eu cymuned.  Gall rhywun anabl ddod o hyd i’r lle iawn gyda mynediad hwylus. Bydd gardd gymunedol yn cael ei phlannu. Bydd cymunedau’n adeiladu’r cartrefi maent eu heisiau a’u hangen. Caiff cartrefi eu hadeiladu gyda gofal a sylw i’r pethau pwysig.

Darllen ein blogDysgu rhagor Cysylltu â ni