Amdanom ni

Rydym oll yn gwybod am yr heriau amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd sy’n ein hwynebu, ond beth allwn ni ei wneud? Un peth sy’n rhaid inni ei wneud yw ymdrin â’r angen dybryd am dai diogel, cynaliadwy a fforddiadwy yn ein trefni a’n cymunedau.

Cynllun Newydd

I greu cartrefi di garbon, sy’n perfformio cystal â’r disgwyl, mae edrych ar y broses adeiladu’n hanfodol – o’r gadwyn gyflenwi i’r broses gynllunio i anghenion a pherchnogaeth leol.

Mae Prosiect y Tŷ Cymreig Newydd wedi datblygu dull o ddefnyddio Coed Sbriws Cymreig y Cyngor Stiwardiaeth Coedwigoedd (FSC) i gynhyrchu paneli strwythurol inswleiddiad arbennig. Gellir adeiladu’r paneli yng ngweithdy’r ffatri yng Nghymru a’u cludo mewn darnau digon o faint i’w codi’n gyflym iawn ar y safle. Ychydig o ynni fydd ei angen i’w hadeiladu, a hynny o ddeunyddiau lleol. Y canlyniad yw cydrannau eco-adeiladu newydd sydd ag inswleiddiad arbennig, yn anadlu, yn fforddiadwy ac wedi’u cynhyrchu’n lleol. Gorffennwyd y gwaith adeiladu ar ein tŷ 3 ystafell wely, gydag inswleiddiad arbennig, yn 2009. Cafodd y tŷ wobr Lefel 4 y Cod Cartrefi Cynaliadwy. Mae ein prosiect diweddaraf hyd yn oed yn well, ac yn anelu am lefel 5.

Tir! Adeiladu! Gweithredu!

Mae’r wefan hon ar eich cyfer chi. Mae’n lle i gasglu arbenigedd adeiladu cynaliadwy.  Dewch yma i weld y technolegau adeiladu gwyrdd diweddaraf, ymddiriedolaethau tir cymunedol a mentrau tai ar y cyd. Bydd canllawiau ymarferol, cam wrth gam i greu grŵp cymunedol, codi arian, prynu tir ac adeiladu cartrefi gwell. Mae Prosiect y Tŷ Cymreig Newydd yn borth ar gyfer pob math o bobl sydd am gael cartref diogel, cynaliadwy a gwir fforddiadwy.